Om Kennel Fleetwood

Mit navn er Bjarne Maar og jeg er indehaver af ‘Kennel Fleetwood’. Med få og kortvarige afbrydelser har jeg hele mit liv været omgivet af hunde, siden 1980 af racen Labrador Retriever. De første labradors jeg havde, var udelukkende familiehunde, men da jeg efter års pause atter fandt tid til at dyrke min interesse for jagt, var det naturligt at forsøge at slå to fluer med et smæk: Familie- og jagthund. Jeg erfarede hurtigt, at ikke alle labradors var lige velegnede som jagthunde. Racens velfortjente ry som god familiehund havde medført, at der var avlet på mange andre egenskaber end de jagtmæssige. Heldigvis var jeg hverken den eneste eller den første, der nåede til den erkendelse, så derfor var der ikke problemer forbundet med at anskaffe en hund af den, på det tidspunkt, ret upåagtede ‘Formel 1 type’.

F1-betegnelsen har ikke ubetinget medvirket til at afklare begreberne, men sagt kort betyder det i min sprogbrug en hund, der er et resultat af avl, som i mange generationer først og fremmest har været baseret på gode jagtegenskaber. Farve og størrelse er i den forbindelse uinteressant. En god jagthund ser aldrig forkert ud!

Jeg betegner selv mit opdræt som hobbybetonet og seriøst. Hobbybetonet fordi jeg ikke har flere hunde i kennelen end jeg kan nå at have daglig kontakt med, og fordi min privatøkonomi er uafhængig af hvalpesalg. Seriøst fordi jeg kun avler på hunde, som jeg tror, kan tilføre racen noget positivt.

I løbet af de år jeg har haft labradors, er interessen for hundearbejdet steget støt, således at jeg i dag bruger en meget stor del af min fritid herpå. Udover det beskedne opdræt, bruger jeg min tid på træning og praktisk jagt. I jagtsæsonen er jeg af sted 20-25 gange som apportør, hovedsageligt på større jagter.