Træning

Min interesse for retrievertræning har i en del år lagt beslag på en stor del af min fritid. Gennem bøger, film, kurser og ikke mindst praktisk arbejde med egne og andres hunde, har jeg efterhånden opnået en del viden og erfaring, som jeg i al ydmyghed stiller til rådighed for interesserede.
Som udgangspunkt trænes der på følgende niveauer:

Basistræning:
For hvalpen/unghunden der stort set er utrænet. Der arbejdes med:

  • Kontakt mellem hund og fører
  • Lineføring, evt. fri ved fod
  • Sit
  • Bliv
  • Sit/stop på fløjtesignal
  • Hjemkald
  • Evt. få og enkle apporteringsøvelser

 

Videregående træning:
For hunden der på tilfredsstillendevis har gennemført basistræning.

  • Kravene til lydigheden og kontakten skærpes
  • Apporteringsøvelsernes sværhedsgrad øges
  • Introduktion til vildt og skud

Markprøvetræning:
For hundeførere der har ønske om at gå til test/markprøve i RJK

Målrettet træning med henblik på deltagelse i tests og markprøver i RJK-regi

På alle hold afvikles træningen som holdtræning med mindst 4 og højst 8 deltagere pr. hold. Hvert træningsforløb strækker sig over 6 uger med træning 1 gang ugentligt. Der startes nye forløb i februar, marts og august.

Derudover tilbydes individuelle træningsforløb som enetimer eller på små hold efter aftale.